vyuka:x36dsv

X36DSV: Distribuované systémy a výpočty

Předmět je zaměřen na technologie podporující distribuovaný výpočet: na mechanismy zajišťujícím spolehlivé, efektivní a bezpečné propojení aplikačních procesů, programová rozhraní komunikačních kanálů a moderní middleware technologie. Podstatná část přednášek je věnována typickým technikám distribuovaného výpočtu: zabezpečení kauzality výpočtu, zajištění výlučného přístupu a zvládnutí zablokování, ochraně proti výpadkům, mobilitě výpočtu a bezpečnosti.
Předmět se též přednáší ve verzi pro kombinované studium.

Rozvrh přednášek a cvičení.
Garantem předmětu je doc. Ing. Jan Janeček, CSc..

Přednáší: Peter Macejko

# Téma Materiály
1 Úvod, komunikační mechanismy, Java RMI. pr.01
2 WWW technologie - applety, servlety, JSP, AJAX. pr.02
3 Technologie RPC, XML-RPC. pr.03
4 Technologie SOAP. pr.04
5 Technologie CORBA. pr.05
6 Synchronní a asynchronní model výpočtu, algoritmy pro komunikaci. pr.06
7 Formy komunikace, konzistentní snímky, logický čas. pr.07
8 Distribuované zajištění výlučného přístupu, rozbití symetrie. pr.08
9 Detekce a prevence uváznutí výpočtu (deadlock), ukončení výpočtu. pr.09
10 Ukončení výpočtu, quora. pr.10
11 Sdílení a replikace dat. pr.11
12 P2P, DHT - Chord, Pastry, Tapestry, CAN. pr.12
13 Mobilita v distribuovaných systémech. pr.13
 • Janeček J.: Distribuované systémy. ES ČVUT 2000. pdf
 • Janeček J., Kubr J., Červený M.: Distribuované systémy - cvičení. ES ČVUT 2000.
 • Coulouris G., Dellimore J., Kindberg T.: Distributed Systems: Concepts and Design. Addison-Wesley 1995.
 • Tel G.: Introduction to Distributed Algorithms. Cambridge Press 1994.
 • Další materiály:
#Téma
1Úvod do předmětu, seznámení s prostředím učebny.
2Technologie Java RMI.
3Aktivní prvky web technologií, XML parsing, AJAX.
4Technologie XML-RPC. Zadání projektu.
5Konzultační hodina.
6Technologie SOAP, WSDL.
7Spolupráce Java - CORBA.
8Samostatná práce na projektu, konzultace.
9Samostatná práce na projektu, konzultace.
10Samostatná práce na projektu, konzultace.
11Samostatná práce na projektu, konzultace.
12Samostatná práce na projektu, konzultace.
13Vyhodnocení projektu.
14Test, vyhodnocení projektu, zápočet.
 • Z každé probírané technologie bude malý domácí úkol
 • Semestrální práce

Odevzdání na service.felk.cvut.cz (návod, odevzdávejte do složky courses/X36DSV/prj/_vas_login_ ).
Odevzdání ve specifickém formátu - formát odevzdávaných úloh.

Rady a řešení možných problémů z minulých let.

 1. odevzdání všech malých úloh v termínu
 2. obhajoba semestrální práce v termínu
TermínCvičícíOdkaz
DálkařiPeter MacejkoInfo

Zkouška má 2 části - písemnou a ústní.

 • Písemná část je na 60 minut. Skládá se ze 3 otázek (přičemž první otázka je nutnou, ale nikoliv postačující podmínkou pro úspěšné složení zkoušky) - ukázka.
 • V rámci ústní části je opravována písemka a jsou pokládány případné doplňující otázky.

Je vyžadována znalost v rozsahu tématických okruhů MSZZ (viz stránky FEL)

 • Mechanismy distribuovaného výpočtu
  • synchronní a asynchronní výpočet
  • mechanismy potvrzování
  • směrování a řízení toku
  • výměna zpráv
  • distribuovaná sdílená paměť
  • procedurální mechanismy CORBA, Java RMI a SOAP
  • mobilita
 • Distribuované algoritmy
  • logický čas
  • sdílení prostředků
  • výlučný přístup
  • zablokování
  • ukončení výpočtu
  • replikace dat a procesů
  • konzistence
  • odolnost proti chybám
  • quorum mechanismy
  • stabilizační algoritmy

Součástí celkového hodnocení je hodnocení ze cvičení (25% z celkového hodnocení).

datum čas místnost kapacita poznámka
28.5.2014 15:00 KN:E-xxx 0+5 v KOSu
12.6.2014 09:30 KN:E-xxx 0+10 v KOSu

Známkování - info


Informace pro vyučující - zde.

 • vyuka/x36dsv.txt
 • Last modified: 2014/06/09 05:48
 • by ihi