vyuka:psi:start

Počítačové sítě (A7B36PSI)

Cílem přednášek předmětu je poskytnout základní přehled technik nutných pro komunikaci v počítačových sítích. Látka se zabývá především 2. - 4. vrstvou ISO OSI modelu. Okrajově se budeme zabývat komunikačními médii, bezpečností a správou počítačových sítí.

Cílem cvičení je prakticky si vyzkoušet konfiguraci počítačové sítě. Dále se při programování síťových aplikací seznámit s široce používanými aplikačními rozhraními.

Předmět se též přednáší ve verzi pro kombinované studium.

Přednáší: Jan Kubr

#DatumNázevSlajdyOtázky
1 25.2. Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. OSI model.1_uvod.pdf otázky
2 3.3. Fyzická vrstva. Metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení. 2_fyzicka.pdf otázky
3 3.3. Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Přístupové metody.3_linkova_vrstva.pdf otázky
4 10.3. Síťová vrstva. Směrování.4_smerovani.pdf otázky
5 17.3. Propojování sítí: huby, bridge, routery.5_propojovani_siti.pdf otázky
6 24.3. Protokoly transportní vrstvy. Protokolová rodina TCP/IP v 4.6_transportni_vrstva.pdf otázky
7 31.3. IPv6: vlastnosti, adresace, bezpečnost, mobilita.7_ipv6.pdf otázky
8 7.4. Řízení toku. QoS. Protokol SCTP.8_rizeni_toku.pdf 7b_sctp.pdf otázky
9 14.4. Adresářové služby: DNS, X.500.9_jmenne_sluzby.pdf otázky
10 14.4. Bezpečnost: principy, symetrické a asymetrické šifry, digitální podpis.10_bezpecnost.pdf otázky
11 21.4. Zabezpečení sítě: pravidla, firewally, NAT, ssh, ssl, ipsec, vpn. 2_firewall.pdf, 11_pripojovani.pdf otázky
12 28.4. Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.12_san.pdf otázky
13 5.5. Správa sítí: SNMP, CMIP, RMON, aplikace pro dohled sítí.13_sprava.pdf otázky

Požadavky na znalosti

 • 99% znalost číslování sítí (můžete se splést v čísle, nemůžete se splést v principu). Tato znalost je vyžadována z důvodu nutnosti přenést tuto znalost do vyššího ročníku.
 • základních principů přenosu dat komunikačním kanálem,
 • metod směrování a řízení toku v polygonálních sítích,
 • znalost síťové vrstvy (hlavičky protokolu IP, význam důležitých pojmů (=zkratek) - TTL, Flags - SYN, ACK, FIN, …), překlad adres
 • funkcí a reálných řešení transportní vrstvy sítí (nejdůležitější - TCP, UDP),
 • základní znalosti zabezpečení síťového provozu (privátní/veřejný klíč, Certifikační autorita, souvislost mezi jednotlivými komponenty)
 • funkcí vyšších vrstev síťové architektury,
 • odpovědí na otázky uvedené u přednášek a cvičení.
 • na zkoušce se můžou vyskytnout i otázky spojené s úlohami ze cvičení

Průběh zkoušky

 • Zkouška je písemná, s max. ziskem 60 bodů
 • Student který neumí očíslovat IP síť bude hodnocen nedostatečně bez ohledu na zbytek písemky
 • Po opravení písemky na těchto stránkách vytvoříme tabulku ve které najdete návrh známky.
  1. pokud návrh přijmete - necháte si ji zapsat do indexu a hotovo
  2. pokud návrh nepřijmete - projdete si písemku a můžete rozporovat hodnocení
  3. zkoušející vás při nejasnosti hodnocení vyzve k ústní zkoušce (dozvíte se na stránce)
 • odhad času opravení písemek zveřejníme v průběhu písemky
 • v minulosti jsme sepsali pár dobrých rad ke zkoušce - inspirujte se
 • Dáváme k dispozici neroztříděné starší zkouškové písemky předmětů PSI a PKO zkousky.zip.
 • K hodnocení písemky se přičte hodnocení ze semestru.

Hodnocení

 • vyuka/psi/start.txt
 • Last modified: 2016/06/14 23:11
 • by kubr