vyuka:cviceni:y36sps:info-do-laborky-new

Info o nové laborce

Laboratoř je realizována pomocí virtuálních strojů (VM). Virtuální stroje se spouští na učebnových PC pod OS Win 10.

Je vhodné přenastavit ukládání dat VirtualBoxu na disk H: (Soubor → Předvolby → Obecné → Výchozí složka).

Pro laboratoř využíváme interní adresní rozsah s těmito parametry:

AdresaMaskaGWDNS
192.168.139.0255.255.255.0192.168.139.254147.32.80.9, 147.32.82.19

Při vytvoření nového stroje připojte síťovou kartu k “Síťovému mostu” (Bridged networking). Pro vytvoření virtuálního stroje můžete využít připravené obrazy Debianu. (root|NoD123 ; sps|NoD123)

Debian bez GUI (H:\Images)

Debian s GUI (H:\Images)

Konfigurační adresáře:

adresář H:\.VirtualBox

adresář H:\VirtualBox VMs

Další image: Images na Google disk

Po spuštění virtuálního stroje nastavte statické hodnoty připojení podle vám přidělené adresy.

Pokud chcete mít virtuální stroj dostupný z laboratorní sítě, použijte v nastavení sítě typ Bridged networking. Síťový adaptér pak nastavte staticky na privátní síť 192.168.139.0/24. Výchozí brána je: 192.168.139.254 a DNS servery: 147.32.80.9 a 147.32.210.140.

Pokud nepotřebujete přístup z laboratorní sítě, je možné použít typ připojení NAT.

Pokud chcete propojit víc virtuálních strojů mezi sebou, je vhodné použít typ připojení Host-only networking. Tento typ připojení umožní propojit VM mezi sebou a zároveň budou VM dostupné z hostitelského počítače. Pochopitelně je nutné nastavit adresu adaptéru na stejný adresní rozsah, jaký má virtuální adaptér v hostitelském počítači.

Možnosti nastavení laboratoře

Poznámky:

  • pokud je adaptér ve VM ve stavu DOWN, je potřeba jej zapnout příkazem: ip link set dev <device> up
  • pokud chcete přes některý VM směrovat provoz, nezapomeňte na povoleni forwardingu: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  • často bude na tomto VM nutné provádět překlad adres: iptables -A POSTROUTING -t nat -o <výstupní adaptér> -j MASQUERADE
  • vyuka/cviceni/y36sps/info-do-laborky-new.txt
  • Last modified: 2020/04/22 19:24
  • by kubr