vyuka:cviceni:y36sps:zadani-firewalling

Firewalling laborka

 1. Nakonfigurujte paketový filtr iptables tak, aby:
  • POVOLOVAL ESTABLISHED a RELATED TCP SPOJENÍ, jinak vám nebude chodit na TCP vůbec nic
  • (y) byly povoleny odchozí spojení ze všech (imaginárních) strojů (za vašim PC-routrem) na TCP port 80 do internetu
  • (y) byly povoleny odchozí spojení na TCP porty 0-1024 do vnitřní sítě pro váš počítač (router)
  • (y) uživatel www-data nemohl iniciovat žádné odchozí spojení mimo loopback interface
  • (y) uživatel misko měl povoleno iniciovat pouze spojení na TCP port 80 a 443 do vnitřní sítě
  • (y) bylo povoleno spojení na TCP port 22 z vámi zvoleného počítače, nejvýše však 2 za minutu
  • (y) logovaly se odchozí spojení na UDP port 12345
  • (y) logovaly se příchozí spojení na TCP port 54321 z počítače ve vnitřní síti
  • (y blbě, ale šlo by) alespoň triviálním způsobem bránil SYN floodu
  • (n) fungoval překlad adres do světa (NAT)
  • (y) bylo povoleno spojení ze světa na TCP port 80 zvoleného vnitřního počítače
   • nezapomeňte nastavit port forwarding ve Virtual Boxu a paketovém filtru
  • (?) fungovalo aktivní FTP pro odchozí i příchozí spojení z/do celého internetu
   • (?) šlo by ověřit z lokální sítě
 1. Výchozí politika: co není povoleno, je zakázáno.
 2. Vymyslete, jak spolehlivě otestovat funkčnost filtru.
 3. internetem se rozumí rozsah 0/0
 • pravidla označené (y) se dají ověřit přímo v laborce
 • pravidla označené (n) se nedají ověřit přímo v laborce
 • cvičící si nepotrpí na konkrétní hodnoty, tzn. pokud místo 80 záměrně povolíte 3128 aby vám to fungovalo, jen do toho
 • u (y) pravidel musíte umět předvést funkčnost
 • odevzdáváte funkční pravidla ve firewallu (iptables -L -n)
 • splněno, pokud jste schopni demonstrovat funkčnost alespoň jednoho pravidla

FTP démon nainstalujete příkazem apt-get install proftpd. Chodí out-of-box. Uživatele přidáte do systému příkazem adduser.

 • Příkaz telnet
  • Tento příklad demonstruje úspěšné otevření TCP spojení na port 3128
   student@student-desktop:~$ telnet 192.168.9.2 3128
   Trying 192.168.9.2...
   Connected to 192.168.9.2.
   Escape character is '^]'.
   ^]quit
   
   telnet> quit
   Connection closed.
  • Tento příkaz demonstruje neúspěšný pokus o spojení na port 3123 (timeout):
   student@student-desktop:~$ telnet 192.168.9.2 3123
   Trying 192.168.9.2...
   telnet: Unable to connect to remote host: Connection timed out
  • Tento příkaz demonstruje pokus o otevření TCP spojení na zavřený port:
   student@student-desktop:~$ telnet localhost 23
   Trying 127.0.0.1...
   telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
 • Webový prohlížeč
 • vyuka/cviceni/y36sps/zadani-firewalling.txt
 • Last modified: 2021/02/24 19:21
 • by kubr