vyuka:cviceni:x36los:uloha1-zadani

X36LOS: Úloha 1

Pomocí programů na odchyt a záznam síťové komunikace (packet sniffer) zaznamenejte relaci níže zadaného typu, kterou budete dále analyzovat.

Zadání má dvě části: společnou a specifickou.

První stupeň analýzy: Napište program, který analyzuje vaši relaci na úrovni TCP spojení (přes L2, IP k TCP - nepoužívat filtr z pcapu). Vstupem programu bude záznam síťové komunikace ve formátu tcpdump, výstupem bude

 1. Soubor obsahující již jen vlastní data (data streams) vaší relace bez hlaviček paketů, poskládaná z příslušných TCP paketů. Formát souboru si určete sami.
 2. Soubor s textovým výpisem informací o daném TCP spojení. Výpis bude obsahovat hlavičky jednotlivých TCP packetů (patřících do téhož spojení) v lidsky čitelné formě. Soustřeďte se především na typy paketů (SYN, SYN-ACK, ACK) a hodnoty čítačů relace. Ve výpisu budou vyznačeny (vloženým řádkem s příslušnou zprávou) zajímavé okamžiky:
  1. jednotlivé fáze navazování spojení (pro kontrolu použijte jednoduchý stavový automat)
  2. jednotlivé fáze ukončování spojení (pro kontrolu použijte jednoduchý stavový automat)
  3. ztráta paketu či potvrzení (tj. opakování dat) (vyskytne-li se)
  4. fragmentované pakety (vyskytnou-li se)
  5. hodnotu MSS (maximum segment size) - vypsat hodnotu MSS

Výpis bude také obsahovat hlavičku udávající IP adresy a čísla IP portů obou komunikujících stran relace. Program bude zpracovávat jen jednu zadanou relaci. Relace může být zadána na příkazové řádce jako adresy a porty komunikujících stran. Budou-li ve vstupním souboru i pakety patřící do jiné relace, musí být ignorovány.

Poznámka: Prosím dodržte formát vstupního souboru (libpcap). Jako ověření funkčnosti Vašeho programu můžete dostat ke zpracování data odchytnutá někým jiným.

 • program bude mít následující syntaxi: ./analyzer soubor.vstup IP1 port IP2 port, kde analyzer je název vaší binárky, soubor.vstup je název vstupního souboru s TCP streamem, IP1 je zdrojová adresa TCP streamu a IP2 je cílová adresa TCP streamu.
 • program půjde spustit i jinde než jen ve Vašem připraveném prostředí (tzn. předvádět můžete klidně na notebooku, ale musíte ho umět rozchodit i někde jinde)

Druhý stupeň analýzy: Napište program, který analyzuje vaši relaci na úrovni příslušného aplikačního protokolu. Vstupem je výstupní datový soubor z 1. fáze analýzy, výstupem je textový soubor, popisující průběh relace “v lidsky čitelné” formě.

(výběr je ponechán zcela na Vaší fantazii - zde uvedené berte jako možné volby)

1. FTP řídící relace Výstupem bude text jednotlivých příkazu a odpovědí včetně vyznačeného směru.

Př.:

>>> USER abcd
<<< 200 OK
>>> PASS xyz
<<< 200 OK

atd…

2. FTP datová relace Výstupem bude celý prenášený soubor nebo data (napr. výstup příkazu DIR, LS).

3. HTTP relace Výstupem budou 3 soubory: HTTP požadavek, hlavička HTTP odpovědi, a vlastní přenášený soubor. (Předpokládáme požadavek typu GET.)

4. TELNET relace Výstupem bude text relace včetně vyznačeného směru.

Př.:

<<< Username:
>>> a
<<< a (tohle je echo napsaných písmen)
>>> b
>>> b (opět echo)
...

Pokud TELNET relace obsahuje vyjednávání jednotlivých nastavení (TELNET options), uveďte také odpovídající výzvu i odpověď v textové (lidsky čitelné) podobě.

5. SMTP relace Výstupem bude text jednotlivých příkazu a odpovědí včetně vyznačeného směru.

Př.: Obdobný jako u zadání č.1

6. POP3 relace Výstupem bude text jednotlivých příkazu a odpovědí včetně vyznačeného směru.

Př.: Obdobný jako u zadání č.1

Vítaným (~ bodově ohodnoceným) rozšířením práce jsou různá vylepšení. Třeba statistické údaje, časové závislosti, různé dynamické změny parametrů …

Pro odchyt paketů použijte programy Wireshark (linux/windows), nebo tcpdump (linux). tcpdump spusťte s parametry:

tcpdump -s 1530 -w (jmeno_dump_souboru)

K ulehčení analýzy souboru použijte knihovny WinPcap, resp. libpcap.

 • Soubor s TCP session vám dá cvičící. To znamená, otestujte funkčnost vašeho programu na více vstupních souborech, abyste nebyli překvapeni, že program na jiných datech padá.
 • Ve zdrojovém souboru budou uvedené použité zdroje, pokud vycházíte ze starší úlohy tak musí být poznat co bylo hotové a co je vaše práce.
 • Odevzdání na service.felk.cvut.cz do vašeho projektového adresáře.
 • Uložit ve formě zkomprimovaného zip souboru, název bude ulohaX_<prijmeni>_<prijmeni spoluautora>, tzn. úlohy dělané ve dvojici budou na service uloženy dvakrát.
 • Odevzdávané úloze rozumí autor i spoluautor.

~~DISCUSSION~~

 • vyuka/cviceni/x36los/uloha1-zadani.txt
 • Last modified: 2010/03/10 02:26
 • by ihi