X36LOS: Lokální sítě

Manažerské shrnutí

Cílem přednášek je poskytnout základní přehled metod vícenásobného přístupu ke sdílenému komunikačnímu kanálu, prostředků jejich propojování až po současný přechod k přepojovacím technologiím (gigabitový ethernet, virtuální lokální sítě) a technologiím bezdrátovým (IEEE 802.11, Bluetooth, HiPerLAN, IEEE 802.16).

Cílem cvičení je prakticky si ověřit základní principy, implementovat zadanou síťovou aplikaci a seznámit se s konfigurací zařízení využívaných v lokálních sítích.

Přednášky

Přednáší: Jan Janeček a Peter Macejko v úterý od 14:30 v KN:A-108

# Téma Materiály
1 Architektura, topologie a média lokálních sítí. pr01.beta
2 Metody přístupu ke sdílenému médiu. pr02.beta
3 Technologie ethernetu. pr03.beta
4 Technologie ethernetu. pr04.beta
5 PKI a PKCS. pr05.beta
6 Deterministické přidělování média. Kruhové sítě. pr06.beta
7 Širokopásmové a metropolitní sítě.Technologie ATM. pr07.beta
8 Virtuální sítě. pr08
9 Rádiové a optické sítě. pr09a, pr09b
10 Protokoly lokálních sítí. pr10
11 Služby lokálních sítí. -
12 Správa lokálních sítí. -

Literatura

 • Janeček J., Bílý M.: Lokální sítě, vydavatelství ČVUT, 2003 - pdf
 • Stallings W.: Local and Metropolitan Area Networks, Prentice Hall, 1997
 • Pužmanová R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press, 2006
 • Kállay F., Peniak P.: Počítačové síťě a jejich aplikace, GRADA Publishing, 2003
 • Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press, 2000
 • Stallings W.: Handbook of Computer Communications 2: LAN
 • Miller M.A.: LAN Protocol HandBook
 • Fojtík J., Valtr V.: NetBIOS a IPX/SPX
 • Šmrha P., Rudolf V.: Interworking pomocí TCP/IP
 • starý web předmětu (původní slides)
 • slajdy z přednášek (v jednom zip archivu)

Cvičení

Teoretická cvičení

 1. Úvod. Požadavky. Text
 2. Linkové protokoly sítí LAN (802.2, 802.2 SNAP, 802.3, Ethernet II). Seznámení s programem Wireshark.
 3. Virtuální sítě a technologie VLAN.
 4. Technologie radiových sítí.
 5. Návrh rozlehlé sítě ETHERNET, pravidla propojení.
 6. Co se nevešlo.

Zajímavé odkazy:

Laboratorní cvičení

 1. Analýza aplikačního protokolu a protokolu TCP odevzdání: cca 7. týden. Zadání
 2. Implementace aplikačního protokolu nad UDP odevzdání: cca 11. týden. Zadání
 3. Konfigurační úloha - VLAN. Zadání.
 4. Konfigurační úloha - WIFI. Zadání.

Programovací úlohy

Nouzový odkaz na původní stránky se zadáním úloh a příklady

odevzdání na service.felk.cvut.cz (návod, odevzdávejte do složky courses/X36LOS/prj/_vas_login_)

Požadavky na zápočet

 1. absolvování všech laboratorních úloh v termínu
 2. obhajoba programovacích úloh v termínu

Stránky jednotlivých skupin

TermínCvičícíOdkaz

/*

Čtvrtek 12:45Petr Macejko Stránka

*/

Zkouška

Zkouška má 2 části - písemnou a ústní.

 • Písemná část je na 60 minut.
 • V rámci ústní části je opravována písemka a jsou pokládány případné doplňující otázky.

Bodové ohodnocení

Požadavky

Nutné požadavky:

 • znalosti ;-)
 • zápočet (postačí jej získat v den zkoušky)

Vyžadovaný rozsah znalostí:

 • principů jednotlivých metod přístupu,
 • nejdůležitějších technologií LAN,
 • programového rozhraní sítí LAN,
 • struktury rozšíření OS pro sítě LAN.

Termíny

datum čas místnost kapacita KOS poznámka

/*

..201 :00 KN:E- 0+0=0 Ne

*/

Budou vypsány 3 termíny + pravděpodobně jeden náhradní.

Informace pro vyučující - zde